Revalidatie PRNL Nijmegen

Poliklinische Revalidatie Nederland

U komt voor een revalidatietraject in aanmerking als u (chronische) klachten hebt, waarbij eerdere therapieën nauwelijks effect hebben gehad en / of wanneer er sprake is van een complexe zorgvraag. Het ontstaan en de gevolgen van langdurige en/of complexe klachten liggen vaak in een combinatie van problemen. De oorzaken kunnen arbeidsgerelateerd zijn, in de privésfeer liggen, door een ongeluk komen of een combinatie van oorzaak en gevolg zijn. De klachten zijn vaak zo ernstig dat normaal functioneren heel lastig of zelfs onmogelijk wordt.

Voor meer informatie bezoek Poliklinische Revalidatie Nederland

Met wie kunt u contact opnemen?