Oncologiefysiotherapie

Voor wie is het?
Oncologie fysiotherapie is voor mensen met kanker, de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Men kan dan denken aan lichamelijke problemen zoals de gevolgen van operaties, schade door bestraling en chemotherapie en lymfoedeem. Maar er zijn ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Wat doen wij?
Er zijn verschillende stadia te onderscheiden bij de behandeling van kanker. In ieder stadium gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstel fase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut begeleid  met een  trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Soms kan de ziekte niet (volledig) genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de patiënt.

Veel lange termijn effecten van de chemotherapie, radiotherapie en/of operatie hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat. Het is dus altijd belangrijk om te vertellen dat u ooit behandeld bent voor kanker als u jaren later met klachten naar de fysiotherapeut gaat. De oncologiefysiotherapeut is vanuit haar specialisme over het algemeen goed op de hoogte van deze lange termijn effecten. Er kan geholpen worden  om beter met deze klachten om te gaan en daar waar mogelijk te reduceren.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden door een trainingsprogramma op maat te maken.

In de terminale fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.  

Resultaat
Afhankelijk van de fase waarin u zich bevind zal er een ander resultaat voor ogen zijn. De therapie zal zich richten op het optimaliseren van conditie, spierkracht, beweeglijkheid en uitvoering van dagelijkse activiteiten. Dit zal leiden tot een verbetering van  uw kwaliteit van leven. Er zal gewerkt worden aan een gezamenlijk besproken realistisch doel.

Marije is ook lid van het netwerk Oncologie Fysiotherapie

Folder

Met wie kunt u contact opnemen?